Jačanje saradnje i zajedničko djelovanje lokalnih vlasti i OCD-a u BiH

Agencija lokalne demokratije potpisala je u četvrtak ugovore u Mostaru s korisnicima bespovratnih sredstava – organizacijama civilnoga društva, u okviru projekta "Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u BiH.

Nakon potpisivanja ugovora slijedi program obuke o upravljanju projektnim ciklusom za predstavnike organizacija civilnog društva, korisnike bespovratnih sredstava, u okviru navedenog projekta, financiranog sredstvima Evropske unije.

- Cilj je ove obuke izgradnja kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), čije su projektne ideje ocijenjene najboljima u okviru Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje OCD-a i lokalnih vlasti, a kako bi nadogradili sve ono što su oni tokom dvije i po godine saznali o organizacijama civilnoga društva i načinima na koji se projekti provode te svega onog što čeka BiH na putu ka EU – rekao je Slobodan Vulešević, izvršni direktor Udruženja građana Centra za  razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, lider partnerske organizacije u ovom projektu.

Na obuci sudjeluju predstavnici OCD-a iz Mostara, Trebinja, Jablanice, Berkovića i Ravnog.

Po riječima Dženane Dedić iz Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar koji su domaćini događaja, riječ je o trogodišnjem projektu financiranom iz IPA programa (EU).

Napomenuo je i da imaju tijesnu saradnju s Vijećem  Evrope i 12 gradova uključenih u ovaj projekt.

- Program obuke će doprinijeti izgradnji kapaciteta OCD-a čiji su projektni prijedlozi odobreni za financiranje kroz projekt 'Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju' kako bi zajedno iznašli rješenja za lokalne probleme (ekologija, prava žena, mladih, ekonomski razvoj) te kreirali bolje okruženja na lokalnoj razini - kazala je Dedić.

Obuka će, također, biti prilika za umrežavanje i zajedničko djelovanje OCD-a i lokalnih vlasti u ostvarivanju ciljeva odobrenih projekata.

U okviru grant sheme projekta odobreno je financiranje ukupno 22 projektna prijedloga OCD-a koji djeluju na području Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča. 

Iz Mreže mladih iz Trebinja prijavili su se s projektom "Perspektiva".

-  Naime u Trebinju ima oko 7 600 penzionera, a mladih 6 700 te smo u istraživanju otkrili da 47 omladinskih organizacija nema prostor u lokalnoj zajednici. Ideja je da se uredi prostor koji će se informatički opremiti za svu omladinu i penzionere koji bi se onda informatički educirali – kazao je Rade Ćuk iz Mreže mladih.

Draško Džombeta iz Centra za promociju održivoga razvoja iz Berkovića, koji su aplicirali s projektom "Berkovići, posjeti, istraži i doživi", objašnjava kako je njime planirano da se nabavi turistička signalizacija za najpoznatije turističke lokalitete u Berkovićima kako bi se turisti lakše snašli i posjetili sve tamošnje turističke lokalitete.

Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD-a u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identificirali konkretne probleme zajednica uključenih u ovaj projekt te, zahvaljujući participativnom pristupu, u saradnji s lokalnim vlastima pronašli najoptimalnija rješenja za detektirane probleme.

Projekt je s implementacijom počeo 1. januara 2021. i trajat će do 31. decembra 2023., a vrijednost mu je preko 540.000 eura, od čega je Evropska unija osigurala preko 490.000 eura bespovratnih sredstava.

Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovići, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja i Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.

federalna.ba/Fena

OCD lokalne zajednice
izbjeglice BiH lokalne zajednice
0 21.06.2022 10:50