Izložba livanjskih slikara okupljenih u Li-art

Livanjski umjetnici, članovi likovnog kruga Li-art, izložbom likovnih radova podarili su svom gradu još jedno kulturno zbivanje povodom 30. obljetnice obrane Livna, ali i proslavili četvrt stoljeća svoga djelovanja. Devetorica umjetnika dala je nemjerljiv doprinos u kreiranju umjetničkog i društvenoga života grada Livna od polovine devedesetih godina do danas.

Livanjski krajolik oduvijek je bio aktualna i još je neiscrpna tema brojnih slikara koje je iznjedrilo ovo podneblje, od znamenitog Gabriela Jurkića sve do današnjih dana.

„Imamo ljepotu, imamo zrak, imamo Bogom dane padine koje su izazov svakome likovnjaku i slikaru. I da bi prezentirali taj jedan livanjski čisti krajolik, okupili smo se i krenuli, evo, točno prije 25 godina“, govori Jure Semren, amaterski slikar i skulptor.

Većina ih je krenula stazama klasičnog pejzažnog slikarstva, nadahnuta jurkićevskim romantizmom, da bi s vremenom izgradili vlastitu stilsku interpretaciju. Nekima od njih su livanjski divlji konji postali neiscrpna inspiracija.

„Gabriel je slikao ovce, a sad je ovo drugo vrijeme, kad imamo te slobodne konje i to je meni jedan simbol slobode - jer oni nisu ni potkovani, ni zauzdani i zato govorimo o toj slobodi koju i sami umjetnici žele kroz svoje različite te stilove izraziti“, objašnjava Ivica Vlašić, slikar i predsjednik Li-arta.

Anto Pervan slikar je i restaurator: „Ja sam slikar pejzaža, portreta i domaćih životinja, ako se tako može reći, akademski slikar i restaurator slikarskih djela. Takoreći, ja sam doktor za slike, ja liječim slike“.

Dr. sc. Goran Sučić, znanstvenik, skladatelj i slikar, koji živi i radi u Splitu, svom Livnu je u ratnim danima darovao i jednu pjesmu: „Ja sam kao skladatelj htio dati jedan doprinos skladbom 'Livno ne smije pasti', koja, čuo sam, vrtjela se veoma, veoma puno i da je dala doprinos tim braniteljima u smislu morala i psihološke situacije koju su morali oni pregrmjeti na svojim leđima“.

Nevjerojatno je, ali istinito, gradu slikara nedostaje ono bez čega umjetnost ne može - izložbeni prostor.

„Imamo nekih ideja, nešto i u užem centru grada raditi, ja neću obećavati, ali nastojat ću nešto realizirati, definitivno. Livno bi, zbog bogatstva umjetnicima i nove mladosti, generacija koje završavaju akademije, trebalo osigurati tim ljudima da pokažu ono što rade“, kazao je gradonačelnik Livna Darko Čondrić (HDZ BiH).

A do tada će u susret umjetnicima i dalje izlaziti Franjevački muzej i galerija Gorica u čijem prostoru će djela srednje generacije livanjskih slikara biti dostupna do 15. svibnja.

federalna.ba

Li-art Livno