Inicijativa za usvajanje zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u

Inicijativa za usvajanje zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH će Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Delegaciji Evropske unije te Uredu visokog predstavnika dostaviti inicijativu za usvajanje zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u, kao i mišljenje na Nacrt o izmjeni Zakona.

Iz Odjela za pravna pitanja je tokom sjednice VSTV-a rečeno da je članovima dostavljena inicijativa i mišljenje o kojima je diskutovano tokom prvog dana sjednice, 15. maja, u okviru tačke koja je bila zatvorena za javnost, javlja BIRN BiH. 

Tada je predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija rekao da je održao niz sastanaka s predstavnicima domaćih vlasti i međunarodnih predstavnika te od ministra pravde BiH Davora Bunoze dobio poruku u kojoj mu je rekao da će u okviru Ministarstva pokrenuti mehanizme da se primjena izmjena i dopuna Zakona s 23. marta pomjeri na 15. septembar.

O sadržaju dokumenata, u kojem su naznačeni cjelokupni rizici koji mogu pogoditi ovu instituciju u pogledu efikasnosti funkcionisanja pravosudnog sistema, ali i upitnosti rada ove institucije, kako je rečeno, VSTV će izaći saopštenjem u javnost.

- Zaprimili smo informaciju da se priprema određena inicijativa s ciljem pripreme novog zakona o izmjenama Zakona VSTV-u - rekli su iz Odjela za pravna pitanja, kao i da bi se inicijativa odnosila na član u vezi s izvještajima o imovini i interesima sudija i tužilaca.

Vijeće je prijedlog za odgodu primjene izmjena i dopuna Zakona predložio na sjednici u decembru 2023., zbog mogućnosti blokiranja imenovanja i napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija, o čemu je Detektor ranije pisao.

Tada je navedeno da novac za rad Odjela za integritet, koji bi provjeravao imovinu sudija i tužilaca, nije odobren, niti su popunjene pozicije zaposlenih koji trebaju raditi na provjeri, a nisu imenovani ni vanjski savjetnici.

Na sjednici je rečeno da je ova institucija od oktobra dostavljala inicijative, urgencije i dopise nadležnim organima izvršne i zakonodavne vlasti s ciljem implementiranja primjene odredaba ovog zakona, kako bi se omogućilo funkcionisanje kako institucije, tako i pravosudnog sistema.

Član VSTV-a Davor Martinović je kazao da prijedlog u materijalu predstavlja vrstu pritiska na donosioce odluka, s ciljem funkcionisanja pravosuđa i imenovanja, bez opasnosti od zastoja i prekida rada.

- Čitajući ovaj materijal, mislim da je on obuhvatio sve probleme s kojima se susreće ovo Vijeće i s kojima se susreće pravosuđe u BiH - naveo je Martinović.

Sanela Gorušanović-Butigan je navela da VSTV, zbog nedostatka novca, mora izaći s prijedlogom, jer je minut do zatvaranja.

Lagumdžija je naveo da moraju staviti fokus na aktivnosti za odobravanje sredstava i raspisivanje konkursa i uspostavu Odjela.

federalna.ba/Fena

VSTV BiH VSTV
VSTV BiH VSTV Halil Lagumdžija Davor Bunoza
0 04.06.2024 19:52
VSTV BiH VSTV budžet Halil Lagumdžija kolaps
0 04.06.2024 17:18
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
VSTV BiH Osnovni sud Brčko distrikta BiH sudska nagodba
0 03.05.2024 13:36