videoprilog Dine Durmića (Federacija danas)

Hoće li građani TK biti oslobođeni plaćanja zdravstvene premije?

Ukoliko inicijativa dva zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona bude usvojena i ukoliko upućeni prijedlog Skupštini dobije potrebnu većinu, u narednom periodu građani Tuzlanskog kantona bi mogli biti oslobođeni plaćanja premije zdravstvenog osiguranja koja na godišnjem nivou iznosi 20 maraka. Do sada su plaćanja ove premije bile oslobođene određene kategorije stanovništva, no uskoro bi ovog iznosa, koji nije baš zanemariv za četveročlanu porodicu uskoro mogli biti oslobođeni i ostali.

Inicijatori su zastupnici SDA u Skupštini TK, Lejla Vuković i Smajo Mandžić, a inicijativa je naišla je na odobravanje kod većine stanovništva. No, da bi zaživjela potrebno je uskladiti i izmijeniti određene akte i propise.

"Mi smo to uradili prilikom pripreme za Prijedlog Budžeta za 2023. godinu, gdje smo tražili da se izdvoje sredstva za te namjene, odnosno u te svrhe i da to bude jedna od mjera buduće Vlade koja bi uskoro trebala biti formirana", kazala je Vuković.

Budući da Vlada Tuzlanskog kantona još nije formirana, Vuković i Mandžić su iznova uputili inicijativu prema Skupštini Tuzlanskog kantona.

"Gdje bi bilo definisano na način da su svi građani Tuzlanskog kantona oslobođeni plaćanja tog nameta. Mi imamo situaciju gdje su već odeđene kategorije oslobođene tog plaćanja", dodaje.

Inicijativa je naišla na podršku i odobravanje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona gdje izražavaju nadu da će imati pozitivne efekte po osiguranike.

"Ja mislim da će Skupština kantona i Vlada Tuzlanskog kantona naći modalitet kojim će uspjeti da napravi balans kako bi svi naši osiguranici na području TK bili oslobođeni plaćanja participacije", istakao je direktor ZZO-a TK-a Denis Husić

"Na način da to finansiramo iz budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona, ali da se Zavod obaveže da ta sredstva koja na taj način prikupi, usmjeri ka kupovini nove opreme i aparata na Univerzitetskom kliničkom centru", naveo je premijer TK-a Irfan Halilagić.

Podsjetimo i da je Tuzlanski kanton krajem prošle godine počeo izdavati elektronske zdravstvene legitimacije, a do sada ih je izdato više od 300 hiljada. Uspostavljen je sistem izdavanja elektronskog recepta te odobravanja raznih zdravstvenih usluga na brži način, od čega najviše dobrobiti na kraju imaju zdravstveni osiguranici.

federalna.ba

Tuzlanski kanton zdravstvena premija
Tuzlanski kanton
0 03.04.2024 17:42
policija Tuzlanski kanton Amfetamin droga
0 16.03.2024 23:23
Tuzlanski kanton stipendije stipendija
0 14.03.2024 18:55