Hadžiahmetović: Nastavit ćemo projekt subvencioniranja zamjene ložišta

O kotlovnicama, toplanama, grijanju, zagađenju zraka i brojnim drugim temama u Kantonu Sarajevo, u Federaciji danas smo razgovarali s Enverom Hadžiahmetovićem, kantonalnim ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite životne sredine.

O prvih 100 dana rada Vlade kaže da je mjesec dana trebalo da se od dva ministarstva napravi jedno.

"Imamo sedam kantonalnih javnih preduzeća koja su u jednoj teškoj situaciji, gdje su upravljačke strukture bile postavljene kao vršioci dužnosti. Dakle od skupština preduzeća, nadzornih odbora, direktora, sve je to trebalo ponovo da uđe u proceduru da dobiju neki svoj stalni status itd. Mnogo je bilo tih nekih poslova organizacijske prirode. U oblasti prostornog uređenja, prije svega zaštite okoliša, imali smo četiri ili pet projekata koji su jako interesantni. imali smo tri projekta energetske efikasnosti koja su povezana, ali je ustvari svaki za sebe imao cilj. Osnovali smo Centar za kontrolu kvalitete zraka jer želimo u budućnosti da kontrolišemo zrak u potpunom smislu. Što se tiče javnih komunalnih preduzeća, Vodovod i kanalizacija je jako veliki posao napravio. Imali su završena dva pumpna postrojenja, zamijenjen je kompletan elektroenergetski sistem. Završeno je mnogo ulica, oko 5 miliona eura smo uložili, jedan jako dobar posao je odrađen. GIS sistem javne rasvjete smo pustili u sistem. Dakle,mnogo toga je pokrenuto, 100 dana je relativno malo, ali nadamo se da smo ipak uradili nešto."

Ističe da je prošle godine pokrenut projekat zamjene ložišta u individualnim stambenim jedinicama i da je taj dio u toku.

"UNDP radi zajedno sa Ministarstvom. Neka tri koraka su završena i trenutno znamo koja su to lica koja su ušla u tu tabelu gdje će se vršiti zamjena tih ložišta. Bilo je 2.600 aplikanata, a njih 817 je zadovoljavalo kriterije. To su aplikati koji si htjeli da zamijene svoja ložišta certificiranim pećima, a 51 su oni koji su htjeli da uzmu toplotne pumpe. Od tih 817, njih 77 je uzeto u uži izbor, odnosno su određeni, a 27 aplikanata za toplotne pumpe je također prihvaćeno. Ovo je pilot projekat. UNDP će osigurati sredstva od drugih vladinih i nevladinih organizacija u nastavku ovog projekta. U ovom dijelu je samo Ministarstvo učestvovalo sa 550.000 KM. Ovo je samo pilot projekat koji provodi UNDP po svojim metodama, svojim tehnikama. Već je izvjesno da ćemo ovaj trend nastaviti, gdje će biti mnogo više, složenije itd."

Navodi da u 70% projekta učestvuje Vlada, a samo 30% korisnik.

"Negdje oko 5.000KM će biti subvencija, a 2.000 će korisnik dati. Za pumpe je 40% od investicije, ali maksimalan iznos koji može da dobije je 7.000 KM."

Kada je riječ o projektima energetske efikasnosti Hadžiahmetović kaže: "To su projekti koji već traju godinu i više dana. Trenutno smo na projektu javnih zgrada na kojima radimo utopljavanje. To je projekat koji traje već dvije godine i već smo blizu objavljivanja javnog natječaja. To je 40 javnih zgrada u Sarajevu, to su škole, obdaništa, domovi zdravlja, studentski domovi i napravljeni su kompletni građevinski auditi za sve te objekte. Rang lista je pripremljena i nadamo se da ćemo idući mjesec ili u junu mjesecu objaviti konačan natječaj, odnosno pozvati izvođače radova. Bio bih sretan da prvi projekat bude nekad u septembru ili oktobru."

federalna.ba 

Enver Hadžiahmetović Federacija danas
Federacija danas
0 11.05.2021 18:33
Admir Andelija Federacija danas
0 11.05.2021 18:12
Zlatko Hadžidedić Federacija danas
0 11.05.2021 17:42
Federacija danas
0 10.05.2021 18:52
Federacija danas
0 08.05.2021 18:58
Senaid Zaimović Federacija danas
0 07.05.2021 18:17