Gost jutra FR: Prof. dr. Samir Lemeš - “Čist zrak pravo, a ne privilegija“ panel diskusija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Udruženja Eko forum Zenica, ELSA Zenica i fondacija Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo, u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, organizuju projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma “Transforming tomorrow” i panel diskusiju “ Čist zrak pravo, a ne privilegija”.

Panel diskusija i projekcija filma će se održati u Family centru Ekran Zenica.

A tim povodom Gost jutra FR je  prof.dr.Samir Lemeš  predsjednik upravnog odbora “Eko Forum Zenica” i prodekan za naučno-istraživački rad na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici i učesnik današnje panel diskusije.

U Bosni i Hercegovini zbog posljedica zagađenog zraka godišnje prerano umre oko 3.300 stanovnika. Ljudsko pravo na čist zrak u Bosni i Hercegovini direktno ugrožavaju zagađivači, ali i sve institucije koje su nadležne za zaštitu okoliša, a ne čine dovoljno da se to ljudsko pravo zaštiti.

Panelisti diskusije “ Čist zrak pravo a ne privilegija” su Dino Mustafić, režiser filma “Transforming tomorrow”,  doc.dr. Dženana Radončić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici,  v.as.mr. Amna Hrustić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici,  prof.dr. Samir Lemeš, Eko forum Zenica i Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH.

Ljudska prava uvjet su slobode, mira, tolerancije i pravde u svijetu i niko ne može koristiti svoja prava na način da ugrozi prava drugoga. Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih nacija usvojila 10. decembra 1948. godine, svakoj osobi garantuje niz ljudskih prava, čime je taj datum prihvaćen kao Međunarodni dan ljudskih prava. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava u oktobru 2021. godine priznalo je i pristup čistom i zdravom okolišu kao temeljno ljudsko pravo.

Alma Jusubašić

Samir Lemeš Federalni radio
sport Federalni radio
0 25.09.2023 23:28
Federalni radio Vijesti u 22
0 25.09.2023 22:39
sport Federalni radio
0 25.09.2023 19:00
Vijesti u 17 Federalni radio
0 25.09.2023 19:00
Vijesti u 12 Federalni radio
0 25.09.2023 17:35
sport Federalni radio
0 24.09.2023 23:53