Gomile smeća na ulicama Gaze predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi

Pored izraelskih napada koji predstavljaju veliku opasnost za živote Palestinaca u Pojasu Gaze, i smeće na ulicama predstavlja veliki rizik od širenja raznih bolesti.

Zbog izraelskih napada koji traju mjesecima, javne službe u Pojasu Gaze su prestale sa radom. U Rafahu, smeće se nakuplja na ulicama i u područjima u blizini stambenih naselja jer gradski kamioni ne mogu da odvoze smeće zbog opasnosti od napada.

Smeće koje čeka na ulicama uzrokuje širenje bolesti kao što su kolera, difterija i tifus. Ove gomile smeća produbljuju humanitarnu krizu povećavajući rizik od epidemija u području koje je pod izraelskim napadima.

U izraelskim napadima na Pojas Gaze od 7. oktobra ubijena su 29.092 Palestinca.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​​

federalna.ba/AA
Gaza smeće bolesti