"Gavrankapetanović kao prvorangirani kandidat je pravična i zakonita odluka"

"Gavrankapetanović kao prvorangirani kandidat je pravična i zakonita odluka"

Na 6. redovnoj sjednici Privremeni upravni odbor  KCUS -a razmatrao je informaciju Federalnog ministarstva zdravstva, kojom se uskraćuje saglasnost za imenovanje prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Privremeni upravni odbor ostaje kod stajališta da je na osnovu zakonitog provednog konkursa koji je provela posebna komisija, a čiji izvještaj o radu je usvojio Privremeni upravni odbor,  donesena pravična i zakonita odluka kojom je prvorangirani kandidat prof. dr. Ismet Gavrankapetanović predložen za direktora najveće zdravstvene ustanove u BiH.

Privremeni upravni odbor razmatrao je  pristigle akte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih, te iz njih zaključio da predloženi kandidat ispunjava sve uvjete javnog konkursa.

U saopćenju Privremeni upravni odbor primjećuje da je federalni ministar zdravstva prilikom uskraćivanja davanja saglasnosti izašao iz okvira svojih nadležnosti, paušalno tumačio propise o visokom obrazovanju koji nisu u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i propustio dati pouku o pravnom lijeku, čime je onemogućio preispitivanje doneseg akta i uskratio zaštitu prava kandidata.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Privremeni upravni odbor  će preduzeti sve zakonom dopuštene aktivnosti kako bi zaštitio integritet KCUS-a, kao i dignitet svih članova Privremenog upravnog odbora.

Istovremeno Privremeni upravni odbor  poduzima sve aktivnosti kako bi se osigurao nesmetan rad i funkcionisanje KCUS-a, i kako bi se fokus vratio na zdravstvenu zaštitu građana, stoji na kraju saopćenja.

federalna.ba

KCUS Ismet Gavrankapetanović