videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

Federalna vlada podržala projekte zapošljavanja povratnika u Vukosavlju

Mnogo je projekata koji su realizirani u Vukosavlju, među kojima se posebno ističe projekat zapošljavanja povratnika, i sve to zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice. Primjera radi, u ovom mjestu, samo u prošloj godini, nabavljene su mašine za komunalno preduzeće, vrijedne više od 100.000 maraka, a posao su dobila tri povratnika. 

federalna.ba

Vukosavlje Vlada Federacije BiH Vlada FBiH povratnici