Federacija danas, 25.11.2022.

Podizanjem zastave na brdu Hum počelo zvanično obilježavanje Dana državnosti BiH. Širom naše zemlje polaganjem cvijeća, svečanim akademijama te prigodnim izjavama podsjeća se na istorijski značaj ovog datuma.

Članovi udruženja antifaštista iz naše zemlje i zemalja regije u Mrkonjić-Gradu prisjetili su se 25. novembra 1943. godine i Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a.

Prvi put u organizaciji Opštine Vareš, a u saradnji sa opštinama Kakanj i Breza, na ostacima srednjovjekovnog grada Bobovca održana je kulturna manifestacija povodom Dana državnosti BiH.

U Rezimeu analiziramo gdje je Bosna i Hercegovina danas? Da li i koga brine sve veći broj odlazaka iz zemlje? Gosti profesor istorije Husnija Kamberović i Fuad Avdagić, koordinator u Inicijativi mladih za ljudska prava.

federalna.ba

Federacija danas
Federacija danas
0 31.01.2023 18:39
Federacija danas
0 30.01.2023 18:48
Federacija danas
0 27.01.2023 17:59
Federacija danas
0 26.01.2023 18:40
Federacija danas
0 25.01.2023 18:42
Federacija danas
0 24.01.2023 18:49