Federacija danas, 23.03.2023.

Vlast u RS-u usvojila Nacrt izmjena Krivičnog zakona kojim se kriminalizira kleveta unatoč negodovanju šire društvene zajednice, ali i predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Umjesto školskog časa, štrajk upozorenja u školama koje nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu. Sindikat krivi predsjednika Vlade SBK za nepotpisivanje kolektivnog ugovora.

Je li demokratija samo pojam? Kako da mladi naprave promjene? Čemu da teže politički aktivni građani? Je li to dovoljno? Može li uspostava rada jedinstvenog Centra za demokratiju biti putokaz građanskom aktivizmu?

Šta kažu izvještaji inspektora? Ko formira cijene na tržištu, a ko ih kontroliše? Da li su i u kojoj mjeri samostalno trgovci mijenjali cijene i marže osnovnih životnih namirnica? O pravima potrošača i oscilacijama na tržištu roba. Za Rezime govore ekonomista profesorica Hatidža Jahić i Merima Maslo, pomoćnica ministra trgovine Federacije BiH.

federalna.ba

Federacija danas
Federacija danas
0 30.05.2023 18:22
Federacija danas
0 29.05.2023 18:29
Federacija danas
0 26.05.2023 17:47
Federacija danas
0 25.05.2023 18:25
Federacija danas
0 24.05.2023 18:43
Federacija danas
0 23.05.2023 18:34