Federacija danas, 10.08.2022.

Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH u potpunosti podržava rad policijskih i pravosudnih organa u našoj zemlji u borbi protiv kriminala i korupcije, nakon hapšenja njihovog službenika.

Završetak radova na drugoj tunelskoj cijevi Ivan teku planiranom dinamikom. Čeka se tehnički prijem ove poddionice Tarčin - tunel Ivan i njeno otvaranje za saobraćaj.

Poskupljenje repromaterijala i goriva, suša, a u posljednje vrijeme i problemi sa divljim svinjama, doveli su do enormnih gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji TK-a. Na udaru mljekari!

Pjesme, koje postaju kultni dio i van filmske tradicije, i u novom filmu Pjera Žalice.

federalna.ba

Federacija danas
Federacija danas
0 04.10.2022 19:03
Federacija danas
0 03.10.2022 19:06
Federacija danas
0 30.09.2022 18:11
Federacija danas
0 29.09.2022 18:21
Federacija danas
0 28.09.2022 18:38
Federacija danas
0 27.09.2022 18:04