EU putem energetskog paketa potpore izdvaja 70 milijuna eura za BiH
(Izvor: Fena/Amer Kajmović)

EU putem energetskog paketa potpore izdvaja 70 milijuna eura za BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku potporu za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Riječ je o paketu potpore u vrijednosti 70 milijuna eura, koji u cijelosti financira Europska unija, putem kojeg se žele ublažiti socioekonomske posljedice energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te potaknuti održivo gospodarstvo na načelu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.

Na taj se način želi pomoći najugroženijim kućanstvima u BiH u suočavanju s rastućim cijenama energenata, osigurati financijske potpore energetskoj tranziciji te pomoći mikro, malim i srednjim poduzećima koja se suočavaju s izazovima uslijed energetske krize.

Razdoblje izvršenja ovog sporazuma o financiranju je osam godina dok je razdoblje operativnog izvršenja dvije godine od njegova stupanja na snagu.

Ministarstvo financija i trezora BiH dostavit će Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za europske integracije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara BiH EU energetski paket