Etnička pripadnost ne može biti kriterij za izbor sudija u Ustavni sud BiH

Etnička pripadnost ne može biti korištena kao osnov za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - jasan je stav Venecijanske komisije. Oni su po zahtjevu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića iznijeli mišljenje i preporuke, koje se odnose na nedavno imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Imenovanje sudija na osnovu njihove etničke pripadnosti predstavlja diskriminaciju i podriva integritet Ustavnog suda i u potpunoj je suprotnosti s evropskim praksama, pojašnjavaju iz Komisije. Naglašavaju i važnost radnog iskustva u pravosuđu.

Ovo su odgovori Komisije:

Kakva je praksa u zemljama Vijeća Evrope, koji su minimalni kriteriji i kvalifikacije za kandidate za sudije Ustavnog suda, u smislu potrebnog radnog iskustva u pravosudnim institucijama, posebno iskustva na poziciji sudija u jednom od sudova na nižim nivoima ili na državnom nivou, kao što je, na primjer, broj godina provedenih kao sudija u jednom od domaćih sudovi i/ili broj uspješno riješenih predmeta?

- Kriteriji za kvalifikovanost sudija u ustavnim sudovima i vijećima mogu generalno biti podijeljeni na sljedeće kategorije: 1) pravne kvalifikacije, 2) minimalna starost i 3) minimalni period profesionalnog iskustva prije imenovanja, u pravosudnoj ili pravnoj praksi ili nešto drugo.

– Minimalni kriteriji i kvalifikacije za kandidate za sudije Ustavnog suda značajno variraju između država članica Vijeća Evrope. Dok nekoliko zemalja zahtijeva da je dio članova Ustavnog suda ranije obavljao funkciju sudija, u drugima to nije praksa. Umjesto toga, češće je da zemlje zahtijevaju pravno obrazovanje i neko profesionalno iskustvo u bilo kojoj pravnoj oblasti (dakle, uključujući i pravosuđe) ili navedeno prethodno profesionalno iskustvo kao sudije, kao jedan od nekoliko načina da se postane ustavni sudija.

Zahtjev za prethodno iskustvo, bilo kao sudija, naučnik ili drugi pravni stručnjak, kreće se od pet do 20 godina, pri čemu se čini da većina pada između 10 i 15 godina.

Šta bi bila preporuka Venecijanske komisije kao neophodni kriteriji za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa praksom u zemljama Vijeća Evrope u poređenju sa važećim odredbama Ustava BiH.

– Venecijanska komisija bi preporučila daljnje preciziranje ili pojašnjenje formulacije “uvaženi pravnici” u članu VI Ustava utvrđivanjem minimalnog nivoa profesionalnog pravnog iskustva u rasponu od, na primjer, 10 do 15 godina i dalje precizirajući koje su pravne profesije (tj. sudije, profesori prava, advokati itd) obuhvaćene ovim pojmom.

Može li postojati etnički kriterij pri izboru sudija u Ustavni Suda Bosne i Hercegovine, na način da prilikom izbora sudija treba ili mora uzeti u obzir etnički paritet ili istu etničku zastupljenost sudija iz različite etničke zajednice u Bosni i Hercegovini?

Kada su u pitanju etnički kriterij pri izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na način da se pri izboru sudija treba ili mora voditi računa o nacionalnom paritetu ili jednakoj nacionalnoj zastupljenosti sudija iz različite etničke zajednice u Bosni i Hercegovini?", Venecijanska komisija primjećuje da trenutno član VI Ustava ne sadrži nikakve etničke kriterije, za razliku od ustavnih odredbi o drugim državnim institucijama, niti propisuje da svaki konstitutivni narod ima dva mjesta u Ustavu. Sud Bosne i Hercegovine. Neutralna formulacija u Ustavu kada je riječ o ustavnim sudijama jasno pokazuje namjeru sastavljača: Ustavni sud treba biti uspostavljen kao istinski federalno tijelo, a ne po etničkim kriterijima.

Nadalje, za sudije Ustavnog suda ne bi se trebalo smatrati da zastupaju – a još manje da djeluju u interesu – određenih izbornih jedinica u zemlji ili da ih se smatra da to čine. Time bi se narušio autoritet i nepristranost Ustavnog suda kao institucije koja se rukovodi vladavinom prava, a ne interesima političkih birača. U tom kontekstu, Venecijanska komisija podsjeća i na svoje prethodno Mišljenje o prijedlogu pravila glasanja za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem se izjasnila protiv uvođenja etničke pripadnosti sudije kao elementa odlučivanja.

Član 96. Poslovnika dodatno regulira nespojivosti dužnosti sudije Ustavnog suda, propisujući, između ostalog, da je položaj sudije Ustavnog suda nespojiv s članstvom u političkoj stranci, političkoj organizaciji, zakonodavnoj, izvršnoj ili drugoj sudskoj vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima i Brčko distriktu.

federalna.ba

Venecijanska komisija Željko Komšić
Željko Komšić Srebrenica genocid
0 11.07.2024 16:32
Aleksandar Vučić Denis Bećirović Željko Komšić
0 08.07.2024 22:46
Prijedor Željko Komšić Predsjedništvo BiH
0 07.07.2024 15:12