Džindić: Imamo dovoljno i električne energije i plina

Namjenska industrija u FBiH bila je pred gašenjem, a danas je to grana koja raste i zapošljava mnogo ljudi, kazao je Nermin Džindić, resorni ministar. Međutim, problema je mnogo. Zakonska rješenja nisu adekvatna, a nije ni mnogo urađeno da bi se to popravilo. Energetska nezavisnost jedan je od gorućih problema. Muči to veliki broj građana, posebno one koji se griju na plin. Šta ako plina nestane? Može li struja biti zamjena ili će i ovako zagađen zrak biti još više opasan po zdravlje ako građani budu primorani na opciju - loži šta stigneš?

Kao najsvjetliju tačku u Ministarstvu izdvaja namjensku industriju.

"Gdje smo ostvarili zaista super dobre rezultate. Od jedne grane koja je bila spremna za gašenje napravili smo super profitabilnu i industriju koja zapošljava veliki broj ljudi. Dakle, prvenstveno namjensku industrija. Zatim, i u ostatku industrije smo ostvarili dobre rezultate. Neke firme smo poslali u stečaj. Uradili smo jednu reorganizaciju u rudarskom sektoru i kompletnoj energetici. Na socijalno osjetljiv način smo počeli tranziciju sa uglja na obnovljive izvore energije. Taj proces se mora nastaviti i u pet godina ga i završiti."

Navodi da su imali zastoj zbog neefikasnosti Parlamenta.

Džindić pojašnjava da je trenutni promet u namjenskoj industriji blizu 4 miliona maraka.

"Imamo profit skoro veći nego što je bio promet u prethodnom sastavu Vlade. To su velike razlike u brojevima. Što se tiče broja zaposlenih to je maltene uduplano."

Ističe da Federacija nijedne sekunde nije ostala bez sigurnog i stabilnosg snabdijevanja svih energenata.

"Ono što je u nadležnost ovog Ministarstva, to je električna energija. Dakle nismo nijedan problem. Morali smo određene korekcije procedurama napraviti iz više razloga. Jedan od razloga je korekcija Zakona o električnoj energiji na federalnom Parlamentu koji je korigovala opozicija i danas imamo jedan problem - da je na otvorenom tržištu zabranjeno povećanje cijene električne enegije veće od 20%. I to smo uspjeli sanirati puštanjem u funkciju Bloka 4 i 5. Napravili smo varijantu da budemo energetski nezavisni što se tiče električne energije. Dakle ono što proizvodimo tu smo potpuno nezavisni i autonomni. Ono gdje imamo jedan upitnik što se tiče nezavisnosti energetske je plin. Prešli smo na Turski tok kad su svi govorili da ne treba. Pokazali smo da je to potpuno ispravan i opravdan potez jer da nismo prešli na Turski tok ne bi danas imali plina. Dakle učinili smo da Federacija ima dovoljno električne energije, dovoljno plina i niti jedne sekunde nismo učinili da to bude upitno."

Džindić tvrdi da imamo dovoljno i električne energije i plina.

"Treba biti jasno svima nama da ne smijemo iskoritistiti ovu informaciju i da sutra svi poletimo da prebacimo sistem grijanja sa plina na električnu energiju čime bi načinili veliku štetu čitavom elektroenergetskom sistemu. I dalje je plin  kao energent, koji ima najbolju cijenu u Federaciji u cijelom regionu, isplativ energent i on je ispod cijene koštanja električne energije u ovom trenutku za grijanje."

Ističe da je zagađenost Sarajeva kantonalni problem koji nije pokrenut sa mjesta.

"Nisam siguran da je prelazak na plin jedino rješenje. Jedno od rješenja jeste ali kombinacija toplifikacije grada sa ovim sredinama oko grada iz TE Kakanj gdje imamo jeftinu toplotnu energiju. Kombinacija sa prelaskom velikih ložišta na plin ili neko alternativno gorivo, bi moglo zajedno riješiti problem.

federalna.ba

Nermin Džindić
neovlašteno prisluškivanje Nermin Džindić
0 09.02.2024 15:08
Nermin Džindić prisluškivanje Općinski sud u Sarajevu
0 29.12.2023 22:22
sastanak rudari Zenica Nermin Džindić
0 03.04.2023 10:39
Nermin Džindić cijene plin struja
0 13.12.2022 13:04
Fadil Novalić Nermin Džindić rudari Rudnik Kreka Rudnik Kreka Tuzla Elektroprivreda BiH JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija
0 22.11.2022 17:41