Dževad Karahasan – Istočni diwan, sedmi dio

All Halladž - Abul Mugid Huseyn ibn Mensur al – Bedewi al – Haladž, heretik ili mučenik na Božijem putu?! Sami su mistici bili zbunjeni u pogledu njegovog držanja i nisu željeli da mistične tajne budu razglašene cijelome svijetu. Osobito onima koji ih još nisu bili kadri shvatiti. Bio je mučen i pogubljen u Bagdadu nakon osam godina tamnice.

**

Priča kaže da je u svoje vrijeme izašla na glas sviračica Rabija iz Basre. Događalo se da ljudi danima sjede u Basri čekajući da se nađu među njezinim slušaocima , jer su često snaga i sablja odlučivale ko će sjesti pred zavjesu koja je dijelila sviračicu od slušalaca i branila je od njihovih pogleda. Mjesto pred tom zavjesom bilo je sigurno jedino Gazvanu, emiru gradske straže i Huseinu ibn Abdulahu, bogatom mladiću i vezirovom rođaku, koji je dane provodio čekajući Rabijinu svirku. A, noći, slušajući tu svirku i razgovarajući sa Rabijom kroz zavjesu kad svirka prestane i ostali se slušaoci raziđu. Jedne noći među noćima, Gazvan je na jastuku pred zavjesom sjedio sam, jer Husein nije došao. Ujutro su ga robovi našli u njegovoj sobi mrtvog s pola hurme u desnoj ruci. Emir Gazvan je odmah pomislio da je mladić otrovan tom hurmom, a zbog nečeg je bio siguran da je Rabija  prošle noći posjetila Huseina. Ona je sigurno nešto izvela, mislio je Gazvan. Nešto što on sada ne može dokučiti. A, to je značilo da je mora saslušavati i možda kazniti za Huseinovu smrt, jer je mnogo bolje bez Rabije i bez vezirovog gnjeva nego s oboje.

**

Diwan – ar. i pers. Vijeće, skupština, savjet, dvor, kuća, sofa, sećija, zbornik, zbirka tekstova, razgovor, besjeda, riječ

**

Igrali su – Izudin Bajrović,  Belma Lizde – Kurt, Vlado Jokanović i Tarik Helić

Urednica – Ljiljana Pavlović

Majstor tona – Mustafa Hodžić

Reditelj – Miralem Ovčina

Produkcija – Dokumentarno-dramski program Radija Federacije BiH

Foto – Selma D.

Dževad Karahasan Istočni diwan Federalni radio Radio Federacije BiH
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Federalni radio kamate
0 23.03.2023 18:07
EU Federalni radio
0 23.03.2023 18:06
pandemija covid-19 Centar za sigurnosne studije BiH Federalni radio
0 23.03.2023 18:04
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.03.2023 17:46