(Izvor: Selma D.)

Dževad Karahasan – Istočni diwan, osmi dio

At Tauhidi – Abu Hayyan at-Tawhidi /936 – 1036/ - filozof među književnicima i književnik među filozofima. Bilo je mišljenje da je Tauhidi radikalni ateist, iako bi se njegov doživljaj svijeta tačnije nazvao panteističkim.
**
„ . . . Prodavao je svilu. Lijepo sam mu govorio da to ne čini jer se svijet iskvario toliko da muškaraci troše više svile nego žene. Pa je to postalo slabunjavo i sladunjavo. Odalo se prvim užicima bez imalo smisla za nešto jače i dublje. Ono danas gleda je li mu ugodan dodir, je li mu hrana začinjena kako treba, a nikome ne pada na pamet da misli o poštenju mudrosti, o mučeništvu. Današnji ljudi nisu junaci tijelom i nisu junaci srcem. Ne mogu jednim udarcem presijeći devu i ne mogu skapati od ljubavi, bijesa, od uvrede ... I, sve sam mu to lijepo rekao, objasnio mu, potvrdio primjerima, a on je mene odgurnuo i nastavio prodavati . . . Svijet je jedan, jedan i cijel. Mi ga vidimo u razlikama i odsjecima, ali ima onaj koji boravi u svemu i svemu daje jedinstvo . . . Govorim ti o tome da se vanjski svijet udaljava od unutrašnjeg. Nema više cjeline. Nema razloga i nema vjere. Mi moramo zaustaviti to osipanje. Moramo makar silom vratiti bar privid cjeline i privid razloga . . . „ – At Tauhidi
**
Diwan – ar. i pers. Vijeće, skupština, savjet, dvor, kuća, sofa, sećija, zbornik, zbirka tekstova, razgovor, besjeda, riječ
**
Igrali su – Vladimir Jokanović, Miraj Grbić, Mihajlo Mrvaljević i Tarik Helić
Urednica – Ljiljana Pavlović
Majstor tona – Mustafa Hodžić
Reditelj – Miralem Ovčina
Produkcija – Dokumentarno-dramski program Radija Federacije BiH

Dramski program
Federalni radio Dramski program Mevlana
0 14.05.2021 22:31
Dramski program Federalni radio
0 11.05.2021 22:41
Nedžad Ibrišimović Dramski program Federalni radio
0 30.04.2021 22:46
Midhat Ajanović Useljenik Dramski program radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 28.04.2021 11:51