Dževad Karahasan – Istočni diwan, deseti dio

At Tauhidi – Abu Hayyan at-Tawhidi /936 – 1036/ - filozof među književnicima i književnik među filozofima, za Boga kaže – prebivajući u svemu, svemu daje jedinstvo. U tom panteističkom doživljaju svijeta utemeljen je Tauhidijev prirodni moral.

**

Diwan – ar. i pers. Vijeće, skupština, savjet, dvor, kuća, sofa, sećija, zbornik, zbirka tekstova, razgovor, besjeda, riječ

**

Igrali su – Miraj Grbić, Semir Krivić, Mihajlo Mrvaljević i Tarik Helić

Urednica – Ljiljana Pavlović

Majstor tona – Mustafa Hodžić

Reditelj – Miralem Ovčina

Produkcija – Dokumentarno-dramski program Radija Federacije BiH

Foto – Selma D.

Istočni diwan Dževad Karahasan Federalni radio Radio Federacije BiH
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Federalni radio kamate
0 23.03.2023 18:07
EU Federalni radio
0 23.03.2023 18:06
pandemija covid-19 Centar za sigurnosne studije BiH Federalni radio
0 23.03.2023 18:04
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.03.2023 17:46