Demant: Pravni institut „opoziva“ članova CIK-a BiH ne postoji u Izbornom zakonu BiH

Demant: Pravni institut „opoziva“ članova CIK-a BiH ne postoji u Izbornom zakonu BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uputila demant na izjavu Vehida Šehića koja je objavljena u našem Dnevniku 2. Naime, Šehić je izjavio da može doći do prestanka mandata članova CIK-a BiH prije isteka, opozivom, u skladu sa zakonom.

CIK BiH demantira netačne izjave Vehida Šehića i obavještava javnost da pravni institut „opoziva“ članova Centralne izborne komisije BiH ne postoji u Izbornom zakonu BiH, niti u bilo kojem drugom zakonu. Jedini regulator zakonitoga rada CIK-a BiH jeste Sud Bosne i Hercegovine, dodali su u saoćenju.

federalna.ba

demant CIK Izborni zakon