Delić: Visoko i Čitluk pilot gradovi za provedbu Garancije za mlade u Federaciji

Delić: Visoko i Čitluk pilot gradovi za provedbu Garancije za mlade u Federaciji

Prvi sastanak učesnika pilot procesa Garancije za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je danas u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u Sarajevu, a resorni ministar Adnan Delić najavio je da su Visoko i Čitluk pilot gradovi za provedbu Garancije za mlade u Federaciji BiH.

U pilot fazi Garancije za mlade učestvovat će službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, a obuhvatit će mlade od 15 do 30 godina koji nisu ni u sistemu obrazovanja, niti na tržištu rada.

Cilj Garancije za mlade je smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih. Njenim provođenjem, države članice i kandidatkinje za članstvo u EU obavezuju se da će osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, učenje kroz rad ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja.

Pilotiranje je predviđeno za Visoko i Čitluk, a nakon pilotiranja koje je osnovni uvjet za pripremu Plana implementacije Garancije za mlade, implementacija Garanacije za mlade kao novog modela zapošljavanja proširit će se na sve sredine u Bosni i Hercegovini.

- Garancija za mlade nije program, niti projekat koji ima rok trajanja. Garancija za mlade je proces, novi model zapošljavanja, neizbježna reforma koja će obuhvatiti cijelu BiH. Za pilotiranje smo birali manje gradove jer je praksa zemalja koje su već implementirale Garanciju za mlade pokazala da je to najbolji model za prvu fazu implementacije ovog reformskog procesa u oblasti zapošljavanja mladih. Pred nama je dug put, ali ovdje nema izbora. Ulazimo u reformu koja je neizbježna i obavezujuće za sve - najavio je Delić.

Garancija za mlade je provjeren, inkluzivan i ambiciozan program aktivacije koji države članice i države u statusu kandidata za članstvo u EU koriste od 2013. godine kako bi mladima osigurale nesmetan prijelaz iz obrazovanja na tržište rada.

Mladi koji uđu u proces Garancije za mlade imaju jednu od četiri mogućnosti i to: zapošljavanje, kontinuirano osposobljavanje, praksu ili pripravnički staž.

Na današnjem sastanku istaknut je značaj izrade Plana za provođenje Garancije za mlade, predstavljene su ključne karakteristike, mehanizmi koordinacije i provedbe, te prvi koraci u planiranju pilot procesa u izabranim gradovima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

federalna.ba/Fena

Adnan Delić Vlada FBiH
Adnan Delić ZDK Zenica Centar za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama
0 22.05.2024 11:23
Adnan Delić penzioneri zahtjevi Vlada FBiH
0 22.05.2024 08:12
Vlada FBiH Zakon o rudarstvu
0 30.04.2024 15:43