Dane dijabetesa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (DDBIH)

Udruženje dijabetičara Brčko distrikta Bosne i Hercegovine organizuje “Dane dijabetesa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem” u periodu od 24. 03. do 26. 03.2023. godine u Hotelu „Jelena“ u Brčkom, Bosna i Hercegovina u dva formata : uživo i online.

Cilj je okupiti osobe koje žive sa dijabetesom i članove njihovih porodica iz BiH i regiona, zdravstvene radnike u cilju sticanja novih saznanja iz oblasti dijabetologije i drugih zdravstvenih stanja.

 

Govori - Đorđe Vuković, predsjednik udruženja.

 

Pripremila: Arjana Tafro

 

Otvoreni program