Članovi Vlade KS-a i predstavnici Udruženja poslodavaca KS-a o unapređenju poslovnog ambijanta
(Izvor: Fena/Almir Razić)

Članovi Vlade KS-a i predstavnici Udruženja poslodavaca KS-a o unapređenju poslovnog ambijanta

Predstavnici Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo razgovarali su danas s premijerom i članovima Vlade Kantona Sarajevo o prioritetnim aktivnostima za unapređenje poslovnog ambijenta u Kantonu.

Premijer KS-a Nihad Uk je rekao da je posebna pažnja posvećena dualnom obrazovanju, reformi zavoda za zapošljavanje, odnosno usluge koju pruža taj zavod poslodavcima, kao i o komunalnim, odnosno taksama za odvoz smeća.

- Otvorili smo vrata i moramo napraviti najbolje mostove sa poslodavcima s obzirom da oni finansiraju ekonomiju KS-a. Iskreno se nadam da će ovaj način komunikacije između Vlade KS-a i Udruženja poslodavaca biti konstantan. O svim dokumentima koji se tiču poslodavaca, oni će dati svoje mišljenje kako ne bi Vlada KS-a donosila neke akte koji nisu provodivi na tržištu rada - rekao je Uk, te dodao da će jedan od zakona koji će u narednom periodu razmatrati Vlada KS-a biti zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću KS-a.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS-a Suhad Ećo je rekao da bi Vlada trebala riješiti prije svega probleme koji su aktualni u KS-u, a to je nedostatak kvalitetne radne snage. 

- S obzirom da imamo 60.000 ljudi na biroima, a da je na drugoj strani poslodavcima potreban veliki broj uposlenika, smatram da u takvim okolnostima nije opravdano, ni pohvalno govoriti o uvozu radne snage – naveo je Ećo.

Poslodavci su, kako je dodao, ukazali i na problem članstva u turističkim zajednicama s obzirom da skoro svi plaćaju tu članarinu. 

- Mi smatramo da je trebaju platiti samo oni koji su aktivni u odnosu na turizam ili svoju djelatnost vežu za turizam. Kad je riječ o odvozu smeća mi smo u pregovorima da se donese odluka i cjenovnik prema kojem bi se odvoz plaćao po kubicima, a ne kvadratima – dodao je Ećo.

Naglasio je da je potrebno raditi na digitalizaciji procesa, ubrzavanju izdavanja građevinskih dozvola, poboljšanju ambijanta za investitore. Dodao je da bi adekvatna zakonska rješanja o obrazovanju i dualnom obrazovanju doprinijeli većem zapošljavanju u KS-u, većim platama i ostanku ljudi u Sarajevu i BiH. 

federalna.ba/Fena

Udruženje poslodavaca KS Vlada Kantona Sarajevo
Nihad Uk Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 21.06.2024 16:31
Kanton Sarajevo Udruženje poslodavaca FBiH Udruženje poslodavaca KS
0 20.05.2024 18:56
Vlada Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 28.04.2024 19:26
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11