CIK objavio publikaciju posvećenu rješavanju izbornih sporova
(Izvor: Fena/Almir Razić)

CIK objavio publikaciju posvećenu rješavanju izbornih sporova

U okviru Edicije “Izborno pravo u praksi – Opći izbori 2022. godine”, Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine objavila je danas drugu publikaciju “Rješavanje izbornih sporova, sudska praksa – Opći izbori u BiH 2022. godine”.

Misija ove publikacije je da svi službenici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, politički subjekti, analitičari, pravnici u nevladinim organizacijama, studenti prava, kao i javnost koja se u svakodnevnom radu susreću s praktičnom primjenom propisa koje donosi Centralna izborna komisija BiH, redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakon i podzakonske akte koji se primjenjuju.

Kako je saopćeno iz CIK-a, cilj publikacije je da omogući široj i općoj pravnoj javnosti da steknu i prošire znanja o mogućim rješenjima Suda Bosne i Hercegovine u postupcima odlučivanja po žalbama u izbornim predmetima.

Ranije objavljena publikacija "Analiza nevažećih glasačkih listića Opći izbori 2022-direktni izbori“, kao i danas objavljena publikacija “Rješavanje izbornih sporova, sudska praksa – Opći izbori u BiH 2022. godine”, javnosti su dostupne na linku: https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=928&Tag=515.

federalna.ba/Fena

CIK BiH