>>> Nacionalne manjine

Nacionalne manjine - Anna Vladimirova Kožemjakin

Priču iz Ukrajine i Sarajeva nam priča Ukrajinka – Anna Vladimirova Kožemjakin.   Urednica i vodite...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...

Nacionalne manjine - Kubra Vildić i Samir Vildić

Samir Vildić je nekadašnji turski stipendista. Kada je otišao iz rodnih Hemlijaša u Bosni...

Nacionalne manjine - Kubra Vildić i Samir Vildić

Samir Vildić je nekadašnji turski stipendista. Kada je otišao iz rodnih Hemlijaša u Bosni...

Nacionalne manjine - Virdžina Zubi

Prvi Albanci dolaze u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme Osmanskog carstva. Stanovnici sjeverne Albanije pogođ...

Nacionalne manjine - Virdžina Zubi

Prvi Albanci dolaze u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme Osmanskog carstva. Stanovnici sjeverne Albanije pogođeni s...

Nacionalne manjine – Suzan El Akhras

Bliske su sudbine ljudske, a svjetovi daleki. O jednoj sudbini, u dalekom i bliskom svijetu odrasla je Suzan E...

Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini

Bliske su sudbine ljudske, a svjetovi daleki. O jednoj sudbini, u dalekom i bliskom svijetu odrasla je Suzan E...