>>> Nacionalne manjine

Nacionalne manjine - Selma Selman

Gošća emisije namijenjene nacionalnim manjinama u BiH je Selma Selman. Bišćanka koja „pomi...

Nacionalne manjine - Ljudi u pokretu (5)

Razgovor sa našim sagovornicima smo snimili u okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Bosni i...

Nacionalne manjine - Ljudi u pokretu (4)

Dvadeseti jun iz godine u godinu se obilježava kao Svjetski dan izbjeglica – Dvadeseti jun 2022 godine b...

Naconalne manjine - Ljudi u pokretu (3)

Ušivak u Hadžićima pored Sarajeva, mjesto sa nešto više od petstotinjak domaćeg stanovni&...

Nacionalne manjine - Ljudi u pokretu (2)

Ušivak u Hadžićima pored Sarajeva, mjesto sa nešto više od petstotinjak domaćeg stanovni&...

Nacionalne manjine - Ljudi u pokretu (1)

Ušivak u Hadžićima pored Sarajeva, mjesto sa nešto više od petstotinjak domaćeg stanovni&...

Nacionalne manjine - Anna Vladimirova Kožemjakin

Priču iz Ukrajine i Sarajeva nam priča Ukrajinka – Anna Vladimirova Kožemjakin.   Urednica i vodite...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...

Nacionalne manjine - Parviz Mohamadi

Priču iz Irana i Sarajeva nam priča Iranac – Parviz Mohamadi.   Urednica i voditeljica – Arja...