Božićno izdanje emisije „Moj život je muzika“ – Jakša Jurjević, vokalni interpretator, instrumentalista, autor muzike i teksta, muzički urednik...

U nedjelju, 26. decembra, emitovali smo emisiju „Moj život je muzika“  koju smo posvetili najsvetijem i najradosnijem katoličkom blagdanu Božiću. Sa sjećanjem na svoje djetinjstvo u Lumbardi na otoku Korčuli, prigodne božićne pjesme, rad na snimanju albuma „Opus prigodnih božićnih i uskršnjih pjesama“ govorio je naš kolega Jakov Jakša Jurjević.

Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

Moj život je muzika