Prilog: Amra Ličina

BiH učestvuje u četiri programa Evropske unije

Programi Evropske unije su programi koji su prvenstveno kreirani za zemlje članice Unije, ali su ponuđeni i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima pod određenim uslovima. Bosna i Hercegovina u ovom ciklusu od 2021. do 2027. godine trenutno učestvuje u četiri programa, a to su Horizont Evrope, Kreativna Evropa, Program Erasmus plus, te Mehanizam za civilnu zaštitu.

 

Šefica odsjeka u Sektoru za programe pomoći za pristupanje Evropskoj uniji u Direkciji za evropske integracije Angelina Pudar kaže da je u planu učešće Bosne i Hercegovine u još dva programa:

„To su program za jedinstveno tržište, njegova komponenta COSME namijenjena je privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima, kao i Program Fiscalis, koji je namijenjen prvenstveno službenicima koji rade na poreskim politikama u institucijama BiH. Imamo u planu i već se razmatra ulazak u još šest programa u različitim oblastima u kojima ti programi djeluju.“

 

Pomoćnik ministra u Ministarstvu civilnih poslova Suvad Džafić kaže, kada je u pitanju ovo ministarstvo, da je ono nadležno za dva programa Evropske unije. Jedan je Kreativna Evropa, namijenjen za kulturni i kretivni sektor, a drugi je nešto veći program za nauku, istraživanje i inovacije - Horizont Evrope.

„Mi smo osigurali učešće, finansiranje ulaznih karti i praktično BiH je dijelom Evropske unije kada su ovi programi u pitanju. Ostalo je do interesanata, sudionika koji su zainteresirani za ova sredstva EU-a, od obrazovnih institucija, malih i srednjih preduzeća, različitih nevladinih organizacija, pojedinaca -istraživača, kreativaca i tako dalje, koji, putem odgovarajućih platformi Evropske komisije, mogu da participiraju u programu, traže sredstva i eventualno dobiju sredstva kroz javne pozive koje raspisuje Evropska komisija.“

 

U Bosni i Hercegovini posebna pažnja posvećena je programu Kreativna Evropa i njegovim potprogramima MEDIA i KULTURA,

Prema riječima predstavnice BH Deska Kreativna Evropa Mirjane Milićević, Kreativna Evropa je napravila iskorak u samoj podjeli klastera kroz potprogram MEDIA te po veličini izdvojenih sredstava za cjelokupnu Kreativnu Evropu.

„To su dvije milijarde i 44 miliona eura za cijeli program, a 58 posto sredstava namijenjeno je potprogramu MEDIA. On je podijeljen na klastere - klaster sadržaj, poslovanje, politike i publika i samim tim su nekako već raspoređene smjernice, odnosno sadržaji i teme gdje se treba potprogram MEDIA više kapacitirati, odnosno mediji konkretno gdje se trebaju više kapacitirati.“

 

 

Dosadašnja iskustva u korištenju programa Evropske unije podijelile su Maša Marković, Obala Art Centar, i Ivana Nevesinjac, asistentica koordinatora projekta „Bijeg“.

Maša Marković: „Obala  Art Centar za realizaciju Sarajevo Film Festivala i ostalih cjelogodišnjih aktivnosti povlači značajna sredstva iz budžeta Kreativne Evrope, potprogram MEDIA. Ta sredstva su namijenjena za razvoj filmske industrije, umrežavanje filmskih profesionalaca, njihov razvoj i edukaciju, kao i samu organizaciju SFF-a.“ 

Ivana Nevesinjac:“Mi smo sudjelovali u programu Kreativne Evrope sa projektom biblioteke Bijeg, koji su osmislili i realizovali Udruženje prevodilaca u BiH i izdavačka kuća Connectum iz Sarajeva. Dakle, to je izdavački projekat gdje smo dobili podršku za prevođenje i objavljivanje osam romana savremene evropske književnosti sa engleskog, njemačkog, italijanskog i poljskog jezika.“

 

Cilj programa Evropske unije je pružanje podrške politikama Unije, te unapređenje saradnje među državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, obrazovanju, razvoju poduzetništva, potrošačkoj politici, zdravstvu, pravosuđu, te fiskalnoj i carinskoj politici.

 

Federalni radio EU
sport Federalni radio
0 25.05.2024 23:30
Vijesti u 22 Federalni radio
0 25.05.2024 22:34
Federalni radio Vijesti u 17
0 25.05.2024 18:28
sport Federalni radio
0 25.05.2024 18:21
sport Federalni radio
0 24.05.2024 23:51
Vijesti u 22 Federalni radio
0 24.05.2024 21:46