Prilog: Ermina Jalimam

BiH u 2023. čeka usporeni ekonomski rast, ali ne i recesija

Ekonomski eksperti, privrednici, nosioci javnih funkcija te predstavnici diplomatskog kora u BiH okupili su se danas na konferenciji  "Svijet u 2023" u Sarajevu kako bi analizirali ekonomsko okruženje u zemlji i svijetu, investicijska klima i sve reforme koje čekaju BIH u budućnosti.

 

„Elementarna je činjenica da je ekonomski rast moguć samo uz investicije“, kazao je Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine koja je organizator konferencije od koje se očekuje da će dati konkretne odgovore ili bar alternativne poglede na pitanja čije rješavanje je ključno za snažnija ulaganja u BiH. Softić je naglasio da  bez otvorenog i konstruktivnog dijaloga svih zainteresovanih, nećemo moći naprijed na način na koji želimo. Također je naglasio da je očekivana putanja inflacije u BiH slična onoj u Eurozoni. Snažan inflatorni šok u 2022. godini, koji je procijenjen  na 14,4 posto postepeno će slabiti u naredne dvije godine.


„Snažan inflatorni šok u 2022. godini, koji procjenjujemo na 14,4 posto, postepeno će slabiti u naredne dvije godine. Očekivana inflacija od 6,1 posto u 2023. i tri posto u 2024. godini respektivno znači da će realni raspoloživi dohodak biti pod snažnim pritiskom, što će dodatno usporavati i nominalnu, ne samo realnu ekonomsku aktivnost u zemlji“.

 

Ambasador Velike Britanije u BiH Jullian Reilly izjavio je da 2023. treba biti godina iskorištenih prilika za BiH jer zemlja ima ogroman ekonomski potencijal koji treba iskoristiti. Domaće vlasti će u tome imati najveću ulogu provedbom neophodnih reformi za prosperitet svih građana, kazao je Reilly.

 

Šef Delegacije EU u BiH Johan Satler istakao je da je BiH za brži napredak potrebno brže formiranje vlasti i realizacija konkretnih programa koje su koalicije usvojile, u čemu može pomoći kandidatski status koji je EU dodijelila BiH.  

CBBiH Senad Softić Federalni radio
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Federalni radio kamate
0 23.03.2023 18:07
EU Federalni radio
0 23.03.2023 18:06
pandemija covid-19 Centar za sigurnosne studije BiH Federalni radio
0 23.03.2023 18:04
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 23.03.2023 17:46