BiH pristupa Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija

BiH pristupa Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Globalne konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupanje Bosne i Hercegovine Globalnoj konvenciji omogućit će osnaživanje međuregionalne akademske mobilnosti, promoviranje jačanja međunarodne suradnje u visokom obrazovanju, demokratizaciju visokog obrazovanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.

Globalna konvencija о  priznavanju visokoškolskih kvalifikacija usvojena je na  40. Općoj skupštini Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu  (UNESCO),  održanoj koncem 2019. godine. Predsjedništvo BiH je na 12. redovitoj sjednici, 11.3.2024. godine, donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj konvenciji i ovlastilo ministra vanjskih poslova BiH da potpiše Instrument o pristupanju, saopćeno je iz VMBiH.

RATIFIKACIJA SPORAZUMA O SUDJELOVANJU U ARANŽMANIMA ECURIE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i zemalja koje nisu članice Europske unije o sudjelovanju tih zemalja u aranžmanima Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog izvanrednog događaja (Ecurie). Prijedlog odluke bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Cilj Sporazuma je osiguranje efektivne i pravodobne razmjene podataka između Bosne i Hercegovine i zemalja EU-a tijekom izvanrednih događaja izazvanih radiološkom opasnosti.

Bosna i Hercegovina će pristupanjem ovom sporazumu unaprijediti sustav zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaštititi zdravlje stanovništva i okoliš od njegovih potencijalnih negativnih efekata, a koji se mogu pojaviti uslijed izvanrednih situacija s radioaktivnim i nuklearnim materijalom.

Također će ojačati sposobnosti za implementaciju međunarodnih obveza sukladno Konvenciji o ranoj notifikaciji nuklearne nesreće i unaprijediti mogućnosti pribavljanja međunarodne pomoći u vezi s monitoringom sustava.

Pristupanje BiH ovom sporazumu važno je i s aspekta daljnjeg približavanja i institucionalizacije odnosa s Europskom unijom u procesu stabilizacije i pridruživanja.

OLAKŠATI MOBILNOST STRUČNJAKA UNUTAR REGIJE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i primalja u kontekstu Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Prijedlog odluke bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i primalja u kontekstu Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini potpisala je predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto 16. listopada 2023. godine u Tirani, tijekom Summita o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa.

Riječ je o sporazumu kojim se olakšava mobilnost stručnjaka unutar regije automatskim priznavanjem stručnih kvalifikacija za medicinske sestre, veterinare, farmaceute i primalje, čime se jača regionalna suradnja i daje poticaj ekonomskom razvitku Zapadnog Balkana.

BiH U EURO MED PROGRAMU UKUPNOM VRIJEDNOM 293.624.033 EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju za Interreg VI-B Program EURO MEDITERRANEAN (EURO MED) za razdoblje 2021 - 2027. godina između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Republike Francuske, koju predstavlja francuska regija Provansa-Alpi-Azurna obala.

Sporazum utvrđuje uvjete financiranja i provedbe programa u BiH, uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) te uz nacionalno sufinanciranje programa.

Ukupan proračun programa određen je u iznosu 293.624.033 eura, a ukupni financijski doprinos Europske unije je 234.899.226 eura, dok će 58.724.807 eura sufinancirati zemlje sudionice.

Opći cilj programa je promocija održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse te razumnog korištenja resursa, kroz integrirani teritorijalni pristup koji se temelji na suradnji.

Razdoblje izvršenja ovoga sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

Program EURO MED provode Bosna i Hercegovina, Francuska, Bugarska, Grčka, Španija, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija.

INTERREG VI-A IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BiH – CRNA GORA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju za Interreg VI-A IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provedbi "Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027.".

Prijedlozi odluka bit će upućeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Sporazume je uime Bosne i Hercegovine potpisala ravnateljica Direkcije za europske integracije BiH Elvira Habota 1.4.2024. godine u Sarajevu.

Cilj ovoga IPA programa je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvitka prekograničnog područja intervencijama u oblastima inovacija, konkurentnosti, socijalne skrbi i zaštite okoliša te turizma.

Ukupan proračun programa iznosi 138.453.765 eura od čega je financijski doprinos EU-a 117.685.699 eura, a preostalih 20.768.066 eura predstavlja sufinanciranje zemalja sudionica.

Razdoblje izvršenja ovog sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA IZBOR MEĐUNARODNOG ODVJETNIČKOG UREDA ZA SLUČAJ TRGOVSKE GORE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utvrđivanju kriterija za raspisivanje javnog poziva za izbor međunarodnog odvjetničkog ureda za usluge pravnog savjetovanja u vezi s prekograničnim postupkom studije utjecaja na okoliš u povodu planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u suradnji sa Pravobraniteljstvom BiH, otpočne proces raspisivanja javnog natječaja za izbor međunarodnog odvjetničkog ureda, sukladno utvrđenim kriterijima.

Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u proračunu ovoga ministarstva osigurati sredstva za financiranje troškova angažiranja međunarodnog odvjetničkog ureda, kojom će utvrditi iznos sredstava i izvor financiranja.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće, izvješćuje Vijeće ministara BiH o provedenim aktivnostima međunarodnog odvjetničkog ureda.

DOPUNA PRAVILNIKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama, dodatcima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine.

Dopunama pravilnika definirano je da će naknada za najam stambenog prostora DKP osoblju biti obračunata u ranije definiranim procentima na plaću zaposlenog, primjenom nultog koeficijenta pripadajućeg platnog razreda, što će omogućiti isplatu naknade u približno jednakim iznosima i osigurati ravnopravan tretman zaposlenih.

Ovim će se otkloniti različita tumačenja i spriječiti nejednaka praksa u vezi s obračunom naknada za najam stambenog prostora u DKP mreži primjenom unutarnjeg većeg koeficijenta proisteklog iz Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda. 

Za provođenje ovoga Pravilnika nisu potrebna dodatna financijska sredstva, budući da se obračun naknade za najam stana i sada vrši primjenom nultog koeficijenta pripadajućeg platnog razreda.

USVOJEN PLAN PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA RAZINI BiH ZA 2024. 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Odlukom je utvrđen Plan prijema kadeta, i to u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) po 15 kadeta za činove policajac i mlađi inspektor, u Graničnu policiju (GP) BiH 150 kadeta za čin policajac te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH 50 kadeta za čin policajac.

Sredstva za isplatu naknade kadetima i za financiranje zapošljavanja policijskih službenika bit će osigurana u proračunima SIPA-e, GP BiH i DKPT, a ostala sredstva potrebna za školovanje kadeta u proračunu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

POVEĆAN BROJ NEZAKONITIH MIGRANATA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prva tri mjeseca 2024. godine,  koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH i Zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH.

U prva tri mjeseca ove godine strancima u BiH odobreno je 1.950 privremenih boravaka, a glavni razlozi za odobrenje prvog privremenog boravka su obrazovanje, rad s radnom dozvolom i rad bez radne dozvole. Istodobno, produljeno je 1.555 privremenih boravaka po osnovi spajanja obitelji i rada s radnom dozvolom ili bez nje. Najveći broj prvih ili produljenih privremenih boravaka odobren je državljanima Turske, a potom Srbije, Hrvatske, Indije, Crne Gore, Nepala, Kine i Šri Lanke. Istodobno, odobreno je 110 stalnih boravaka, od čega najveći broj državljanima Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

U prva tri mjeseca 2024. godine evidentirana su 6.544 nezakonita migranta, što je povećanje za 26 posto u odnosu na 5.200 evidentiranih u istom razdoblju 2023.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 3.928 osoba u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice (1.434 na ulazu i 2.494 na izlazu iz BiH), što je za 60 posto više nego u istom razdoblju 2023. godine.   Osobe otkrivene u nezakonitom prelasku bile su većinom državljani Sirije (1.010), Turske (470), Afganistana (375), Maroka (202) i Pakistana (98).

U izvještajnom razdoblju nabavljena je oprema za pregled dokumenata, kao i multisenzorski sustavi za nadzor granice srednjeg dometa koji će biti instalirani na postojeća vozila, te održane tematske obuke u cilju povećanja učinkovitosti zaštite državne granice.

Uposlene su 22 osobe koje su završile obuku za čin mlađeg inspektora, dok je obuka 98 kadeta za čin „policajac“ u tijeku.

Nadzor i zaštita granice osigurani su i putem suradnje s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske, te kantonalnim MUP-ovima i Policijom Brčko distrikta BiH. Također, suradnja s Frontexom ogleda su u planiranju i provedbi obuka i združenih akcija.

IMPLEMENTACIJA PRESUDA IZ SKUPINE PREDMETA 'SEJDIĆ – FINCI' 

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava o Privremenoj rezoluciji Odbora ministara Vijeća Europe CM/ResDH(2023)481 od 7. 12. 2023. godine o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava iz skupine Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 27996/06.

Zadužena su sva tri zastupnika BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu da nazoče razmjeni mišljenja na 1501. sjednici Odbora ministara Vijeća Europe koja će biti održana u lipnju 2024. godine, kako bi ocijenili postignuti napredak u izvršenju presude.    

IZVJEŠĆE O OSTATCIMA PESTICIDA U I NA HRANI U 2023. GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Izvješće pruža detaljne informacije o kontrolnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, čiji je glavni cilj postići visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, te daje pregled njihovih rezultata.

Prema podatcima iz Izvješća, od ukupno 155 analiziranih uzoraka u 2023. godini, 37,4% je sadržavalo ostatke pesticida u/iznad razine kvantifikacije, što je manje u odnosu na 2022. godinu (46,2%). Kod 6,4% uzoraka utvrđeno je prisustvo ostataka aktivnih materija iznad maksimalno dozvoljene količine, ali u granicama mjerne nesigurnosti, te nije bilo neodgovarajućih uzoraka.

Od ukupno 58 uzoraka u kojima su detektirani ostatci pesticida, 32 uzorka su sadržavala ostatke više od jedne aktivne materije iznad razine kvantifikacije. Prema sadašnjem zakonodavstvu EU, prisustvo više rezidua u uzorku ostaje usklađeno sve dok svaka pojedinačna razina ostatka ne prelazi individualni MRL (Maksimalna razina ostataka pesticida) koji je postavljen za svaku aktivnu materiju. Nadležni inspekcijski organi su obaviješteni o rezultatima laboratorijskih analiza za 10 uzoraka koji su imali kvantificirane vrijednosti ostataka pesticida iznad propisanog MRL-a, u granicama mjerne nesigurnosti, kako bi pojačali kontrolu nad uvoznicima/proizvođačima datih proizvoda.

Rezultati provedenog programa kontrole pokazuju da su određene detektirane aktivne materije sukladne propisanom MRL-u u Bosni i Hercegovini, ali nisu sukladne važećim propisima u EU. To za posljedicu može imati ugrožavanje zdravlja ljudi u BiH, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane i kreiranje nejednakih uvjeta na tržištu, te ima izravan utjecaj na funkcioniranje tržišta.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je i u narednom razdoblju kontinuirano, u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, provoditi sve neophodne aktivnosti u vezi s planiranjem, pripremom i provedbom programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u BiH.

Preporučuje se nadležnim inspekcijskim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantona da, prilikom izrade kontrolnih planova i planiranju službenih kontrola, koriste podatke dostavljene u Izvješću o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u BiH za 2023. godinu, kako bi isti bili utemeljeni na procjeni rizika.

IZJAŠNJENJE NA ŽALBU S. SABLJICE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Izjašnjenje na žalbu Samira Sabljice upućenu Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da prilikom imenovanja na poziciju zamjenika koordinatora za reformu javne uprave nije bilo nikakvog etiketiranja niti dovođenja u sumnju ugleda i dostojanstva žalitelja.

SUGLASNOST ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EUROPE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, dalo je suglasnost mikrokreditnom društvu Eki za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Europe za djelomično financiranje mikrokredita za kućanstva i mikropoduzeća, sukladno člancima II. i VII. Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Europe.

Radi se o kreditnom zahtjevu u iznosu od tri milijuna eura, a obveza davanja suglasnosti nije vezana za zaduživanje Bosne i Hercegovine niti izdavanje suverenih državnih jamstava.

SUGLASNOST ZA REALIZACIJU KREDITA OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVITAK

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je suglasnosti OPEC Fondu za međunarodni razvoj za realizaciju kreditne linije Raiffeisen banci d.d. BiH u skladu sa Sporazumom o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj

OPEC Fond za međunarodni razvoj dodjeljuje kredit Raiffeisen banci d.d. BiH u iznosu od 12.500.000,00 eura za potporu malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini.

Raiffeisen banka d.d. BiH, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik financiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i jamstva za odobrenje kredita.

Obveza davanja suglasnosti za investicije koje OPEC Fond za međunarodni razvoj provodi u Bosni i Hercegovini proistječe iz članka III. Sporazuma o unaprjeđenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvitak i nije vezana za zaduživanje Bosne i Hercegovine niti za izdavanje suverenih državnih jamstava.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Marka Kubatliju za ravnatelja Agencije za promidžbu stranih investicija u BiH (FIPA).

Na temelju provedenog Javnog natječaja doneseno je Rješenje o imenovanju Enisa Horozovića za ravnatelja Centra za uklanjanje mina u BiH. Za pomoćnike ravnatelja imenovani su Ivan Dunđer i Biljana Ristić.

Srđan Šekara imenovan je za ravnatelja Fonda za povratak BiH.

federalna.ba

Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Vijeće ministara BiH rekonstrukcija
0 02.07.2024 19:52
Vijeće ministara Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 18.06.2024 20:09
Vijeće ministara BiH
0 18.06.2024 08:04