Bećirović i Tambadou oštro osudili negiranje genocida i počinjenih ratnih zločina
(Izvor: Predsjedništvo BiH)

Bećirović i Tambadou oštro osudili negiranje genocida i počinjenih ratnih zločina

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je sa sekretarom UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Abubacarrom Tambadouom.

Član Predsjedništva BiH Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina podržava rad i održava punu saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (IRMCT), koji je preuzeo funkcije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Sekretar Abubacarr Tambadou je informisao Bećirovića o zatvaranju ureda IRMCT u Bosni i Hercegovini nakon što se okonča predmet Stanišić i Simatović, uz naglasak da će se podrška i saradnja u Bosni i Hercegovini nastaviti, posebno sa predstavnicima pravosuđa i u pogledu zaštite svjedoka i žrtava.

Bećirović je informisao sekretara UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da je 26. 01. 2023. uputio pismo generalnom sekretaru UN-a, predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i predsjedniku Generalne skupštine UN-a u kome je zatražio da arhivska građa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bude pohranjena u Bosni i Hercegovini. Izrazio je opredjeljenje da historijske okolnosti nalažu potrebu da arhivska građa Suda bude pohranjena upravo u Bosni i Hercegovini, jer bi bila čuvana i korištena po najvišim standardima u punoj saradnji sa relevantnim međunarodnim tijelima.

Sagovornici su oštro osudili negiranje genocida i počinjenih ratnih zločina, kao i glorifikaciju lica presuđenih za genocid i ratne zločine, te naglasili da je potrebno osigurati poštovanje presuda međunarodnih i domaćih sudova.

Sastanku su prisustvovali i šef Sekretarijata Samuel Algozin i šef Službe za podršku i zaštitu svjedoka UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Paul Mavin.

federalna.ba
Abubacarr Tambadou Denis Bećirović
Denis Bećirović Alija Kožljak
0 05.06.2023 14:38
Denis Bećirović Vjosa Osmani
0 04.06.2023 11:50
Denis Bećirović Jovica Stanišić Franko Simatović
0 31.05.2023 17:46