Bajramska arabeska: “Tako mi vremena - čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine...”

“Bajramsku arabesku” oslikala Aida Hadžiabdić

 

“Tako mi vremena - čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje...”

 

Kur’an

sura Al-Asr – Vrijeme

 

"Bože, blagoslavi Muhammeda i djecu njegovu. Sačuvaj nas dugog nadanja. Skrati ga u nama iskrenošću poslova da se ne nadamo očekujući namirenje časa za časom, okončanje dana za danom, povezivanje daha sa dahom ili sustizanje koraka sa korakom. Sačuvaj nas od zabluda očekivanja. Zaštiti nas od zala njihovih. Stavi pred nas smrt u raskritosti. Neka naše prisjećanje na nju ne prolazi. Pokaži nam među poslovima pravednim posao kojim ćemo osjećati povratak Tebi kao spor, a željeti brzo susretanje sa Tobom, tako da smrt bude boravište naše sa kojim smo bliski, poznato mjesto naše za kojim čeznemo i bliži srodnik naš čiju blizinu volimo. Kada nam je daš i spustiš nam je, usreći nas njome kao posjetiteljem, utješi nas dolaskom njenim i ne unesreći nas pozivanjem njenim. Ne ponizi nas posjetom njenom i učini je jednom od kapija oprostu Tvome i jednim od ključeva milosti Tvojoj. Daj nam da umremo upućeni, ne zalutali, pokorni, ne protivni, s kajanjem, ne nepokorni i nepopravljivi..."

 

Ali ibn el-Husejna, Poslanikov praunuk

 

Ramazanske arabeske